Nieodpłatna Pomoc Prawna
Opublikowano: 09.01.2020, wyświetleń: 829
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.), z usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu: 25 740 92 15 codziennie w godzinach 8.30 – 14.00.


Porady udzielane są w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy. Każdy uprawniony korzystający z porady na koniec wizyty może wypełnić anonimową ankietę, w której przekaże swoją opinię o usłudze. Porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie węgrowskim udzielają radcowie i adwokaci.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Węgrowie:

1. Węgrów – budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23
Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00
Wtorek godz. 9.00 – 13.00
Środa godz. 14.00 – 18.00
Czwartek godz. 9.00 – 13.00
Piątek godz. 14.00 – 18.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Węgrowie obsługiwany jest przez 1 adwokata i 1 radcę prawnego na podstawie umowy zawartej z powiatem.

2. Punkt „mobilny” nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Węgrów – budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23
Środa godz. 9.00 – 13.00
Czwartek godz.14.00 – 18.00

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt