Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - Aleja Partyzantów i ul. Szeroka
Opublikowano: 22.09.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, że został zrealizowany Projekt pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie: Aleja Partyzantów i ul. Szeroka” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

 

Zakres rzeczowy Projektu obejmował :

  • przebudowę ulic o łącznej długości 1089,5 mb; wraz z budową nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m;
  • modernizację 3 skrzyżowań;
  • budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2176 mb, wraz z przepompownią wody deszczowej;
  • przebudowę kolidującego z inwestycją energetycznego przyłącza kablowego wraz z instalacją przyłącza do zasilania przepompowni wody;
  • budowę 8 przejść dla pieszych;
  • budowę obustronnego chodnika o szer. 1,5 m i dł. 2179 mb;
  • budowie jednostronnej ścieżki rowerowej o szer. 2 m i dł. 1089,5 mb.

 

Całkowita wartość projektu: 5 919 796,27 PLN brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych:  5 912 735,27 PLN brutto

Wartość dofinansowania: 5 025 824,98 PLN brutto

 

85 % środków na realizację Projektu pochodziło  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15%  środków na realizację Projektu pochodziło z budżetu miasta

Projekt zrealizowało Miasto Węgrów.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt