Reforma oświaty w Węgrowie
Opublikowano: 25.01.2017, wyświetleń: 8533
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

9 stycznia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce.

Od 1 września 2017 r. w Węgrowie będą funkcjonować dwie ośmioletnie szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest miasto Węgrów. Dotychczasowe Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie zostanie przekształcone w 8-letnią szkołę podstawową. 6-letnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z dniem 1 września 2017 r. stanie się 8-letnią szkołą podstawową.

Zgodnie z przyjętymi ustawami wprowadzającymi reformę oświaty, uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I gimnazjum, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjum - nie będzie już do niego prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazjum opuści ostatni rocznik uczniów z klas III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

W wyniku wprowadzenia reformy, w Węgrowie nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła dla której organem prowadzącym jest miasto Węgrów.

Przedstawiamy projekt podziału na obwody szkolne obowiązujące od 1 września 2017 roku.

Projekt obwodów (wykaz ulic)

Mapa pdf.

Mapa jpg.

Ewentualne opinie wraz z uzasadnieniem nt. podziału obwodów należy nadsyłać na adres e-mail: lub pisemnie składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie czy sekretariatach:  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego do 3 lutego 2017r.

Zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej reformie edukacji http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Jednocześnie rozpoczyna się proces konsultacji, którego celem jest uzyskanie informacji, opinii, uwag i wniosków, które pozwolą na podjęcie optymalnych decyzji.

W styczniu odbyły się następujące spotkania z rodzicami:

25.01. oraz 31.01. br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów obecnych klas VI tej szkoły.

26.01.oraz 30.01 br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów obecnych klas III tej szkoły.

30.01 br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego.

Spotkania z rodzicami w miesiącu lutym:

1.02. br. (środa) o godz. 16.30 w Przedszkolu Nr 1 im. Czesława Janczarskiego odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci 6-letnich, które 1 września 2017 rozpoczną naukę w szkole.

2.02. br. (czwartek) o godz. 16.30 w Przedszkolu Nr 2 "Pod Słoneczkiem" odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci 6-letnich, które 1 września 2017 rozpoczną naukę w szkole.

3.02. br. (piątek) o godz. 16.30 w Przedszkolu Nr 3 im. Marii Konopnickiej odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci 6-letnich, które 1 września 2017 rozpoczną naukę w szkole.

Informacja dla rodziców uczniów klas VI

Zgodnie z ustaleniami, zawartymi z rodzicami uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie obecnymi na spotkaniu w dn. 25.01 br., przypominamy, że 31.01 br. podczas wywiadówek w szkole, rodzice deklarują, które klasy VI od 1 września 2017r będą kontynuować naukę w klasie VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego.

Podczas wywiadówek o których mowa powyżej, rodzice uczniów klas: VIc, VId i VIe zadeklarowali, że od 1 września 2017r uczniowie tych klas będą kontynuować naukę w klasie VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego.

Informacja dla rodziców uczniów klas III

Informujemy, że rodzice uczniów obecnych klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie zainteresowani przeniesieniem dziecka od 1 września 2017r. do klasy IV szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego znajdującej się w Węgrowie przy ul. Szamoty 35 mogą składać wnioski w terminie od 27 stycznia – 3 lutego 2017 r. Wnioski należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie. 

W ramach naboru wniosków o których mowa powyżej, informujemy, że w wyznaczonym terminie wpłynęło 23 wnioski dotyczące przeniesienia uczniów obecnych klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, od 1 września 2017r., do klasy IV szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego. W związku z tym od 1 września 2017 w Szkole Podstawowej im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie zostanie utworzona klasa IV z uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.

DNI OTWARTE

2.02 br. (czwartek) od godz. 17.00 w Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie odbędzie się dzień otwarty dla rodziców uczniów obecnych klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie.

1.03 br. (środa) od godz. 17.00 w Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie odbędzie się dzień otwarty dla rodziców uczniów obecnych klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie.

07.03 br. (wtorek) o godz. 17.00 w Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie odbędzie się dzień otwarty dla rodziców uczniów przyszłych klas I Szkoły Podstawowej.

09.03 br. (czwartek) o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbędzie się dzień otwarty dla rodziców uczniów przyszłych klas I Szkoły Podstawowej.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt