Konferencja w Węgrowskim Ośrodku Kultury
Opublikowano: 03.02.2020, wyświetleń: 1601
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, które zmieniły zasady działania specjalnych stref ekonomicznych, Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Burmistrz Miasta Węgrowa zorganizowali konferencję pn. „Polska Strefa Inwestycji”, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 w Węgrowskim Ośrodku Kultury.

W konferencji wzięło udział ponad 60 przedsiębiorców z terenu miasta Węgrowa oraz powiatu węgrowskiego, a także poseł Maciej Górski, dyrektor biura senatorskiego pani Marii Koc – Michał Piotrowski, dyrektor biura poselskiego Ministra Cyfryzacji –Marka Zagórskiego – Jakub Drożdż, przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Mirosław Rutka, radni Rady Miejskiej, zastępca Burmistrza Halina Ulińska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Węgrowa Beata Gashi, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Anna Wieczorek, Kierownik Biura Terenowego ZUS w Węgrowie – Anna Żebrowska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie – Edyta Bardadyn, wójtowie i samorządowcy z terenu powiatu węgrowskiego, sekretarz powiatu węgrowskiego – Marzena Gromek

Celem konferencji było przybliżenie przedsiębiorcom zasad uzyskania pomocy publicznej (zwolnień podatkowych) przy realizacji nowych inwestycji.

Burmistrz Węgrowa Paweł Marchela przywitał uczestników konferencji. Podkreślił znaczenie rozwoju przedsiębiorstw w rozwoju miasta, wskazując na działania samorządu, które wspierają lokalny biznes zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.


W imieniu Ministra Cyfryzacji Marka Zagorskiego list odczytał Dyrektor Biura Jakub Drożdź. W liście pan minister zapewnił wprowadzanie przez rząd rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, które będą miały korzystny wpływ na rozwój przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Następnie Wiceprezes Zarządu SSSE S.A Wojciech Kierwajtys i Główny Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora  Beata Kulka przedstawili nowy system wspierania inwestycji - POLSKA STREFA INWESTYCJI. W prelekcji zostały omówione najważniejsze zmiany w przepisach o wspieraniu inwestycji. Przedstawiono mapę pomocy regionalnej oraz zasięg obszarów zarządzanych przez poszczególne strefy ekonomiczne. Omówiono warunki uzyskania wsparcia, procedury wydawania decyzji o wsparciu, jak też podstawowe obowiązki inwestora.


Przez przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego – pana Andrzeja Hlawika została zaprezentowana oferta Banku dotycząca kompleksowego finansowania przedsiębiorstw.

Na zakończenie prowadzący konferencję odpowiadali na indywidualne pytania przedsiębiorców.


Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt