Informacja nt. Punktu Konsultacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
Opublikowano: 17.01.2020, wyświetleń: 1535
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Burmistrz Miasta Węgrowa informuje, iż od dnia uruchomienia Punktu Konsultacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” tj. 02.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. zostało przyjętych 96 interesantów, oraz złożonych zostało 8 wniosków o dofinansowanie zarówno dla budynków istniejących jak i nowobudowanych.

Łączna wartość złożonych wniosków – koszt kwalifikowalny: 305 700,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 167 940,00 zł.

Zgodnie z  paragrafem 2 Porozumienia 40/2019 z dnia 11.07.2019 roku zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Miastem Węgrów wnioski złożone w Punkcie Konsultacyjnym zostały zweryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta i przekazane właściwemu WFOŚIGW do rozpatrzenia i udzielenia dofinansowania Wnioskodawcom.

Zakres rzeczowy złożonych wniosków obejmował dofinansowanie m.in. na:

- zakup i montaż nowego źródła ciepła

- przyłącze na potrzeby źródła ciepła

- zakup i montaż/modernizacje instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi

- docieplenie przegród budowlanych

- zakup i wymianę stolarki zewnętrznej

-zakup i wymianę drzwi zewnętrznych

 Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt