XVII edycja Konkursu Ekologicznego "Mazowieckie Krajobrazy"
Opublikowano: 07.10.2019, wyświetleń: 1069
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XVII edycję Konkursu Ekologicznego "Mazowieckie Krajobrazy" dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Tegoroczna edycja nawiązuje do popularyzacji walorów krajobrazowych i przyrodniczych Mazowsza.

Uczniowie klas I - III mają wykonać plakat ekologiczny z hasłem, uczniowie klas IV - VI - fotografię przedstawiającą Mazowieckie Krajobrazy, natomiast uczniowie klas VII - VIII - wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.

Prace konkursowe należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie od 7 października do 31 października br. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów: (22) 59 79 059 - Milena Marczewska, (22) 59 79 056 - Ewa Warywoda.

Informacja o konkursie oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce: Konkursy/Szkolenia/Ekokonkursy.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt