Umowa na termomodernizację podpisana
Opublikowano: 02.08.2019, wyświetleń: 1476
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Burmistrz Węgrowa Paweł Marchela podpisał umowę w dniu 2 sierpnia 2019 r. z przedsiębiorstwem COMFORT- THERM Łukasz Krawczyk jako lidera Konsorcjum firm: COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk Wróblewo-Osiedle 11/17 09-152 Naruszewo, COMFORT-THERM Sp. z o.o. ul. Piaskowa 9B 09-100 Płońsk - Partner konsorcjum i MABO Małgorzata Bober ul. Płocka 14C 09-200 Sierpc – Partner konsorcjum na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie”.

Całkowita wartość umowy wynosi: 7 242 430,29 zł, z czego 3 447 458,94 zł to środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 i 300 tys. zł to środki z Programu Senior +.

Umowa obejmuje cztery zadania:

  • „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie do dn. 15.09.2020 r.- zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
  • Przebudowa budynku, wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Domu Dziennego Pobytu Senior+” do dn. 30.11.2019 r.-  zadanie dofinansowane w kwocie z Programu Senior +
  • „Przebudowa pomieszczeń Przedszkola nr 2 ul. 11 Listopada 1 w Węgrowie” do dn. 15.10.2019 r.
  • „Remont pomieszczeń kondygnacji piwnicy w budynku Urzędu Miejskiego w Węgrowie” do dn. 15.09.2020 r.

Dzisiejsza umowa z Wykonawcą jest kontynuacją zadań realizowanych w projekcie, który uzyskał dofinansowanie w 2018 roku. Do tej pory w  ramach projektu pn.:  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie” zostały zrealizowane m.in. zadania dotyczące  termomodernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II oraz wymiana instalacji co w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.

W ramach całego projektu przewidziane jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz ekologicznej  8  budynków użyteczności publicznej w 6 lokalizacjach, tj.

1.Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (3 budynki w tym sala gimnastyczna),

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego),

3. Przedszkola Nr 2 „Pod Słoneczkiem”,

4. Urzędu Miejskiego ul. Rynek Mariacki 16

5. Domu Dziennego Pobytu ul. Żeromskiego 4a

6. Urzędu Stanu Cywilnego ul. Gdańska 2

Zakończenie projektu przewidziane jest na 31.10.2020 r.

Całkowita wartość projektu dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014—2020 to 6 440 641,81 PLN.

Dofinansowanie unijne to kwota 5 030 832,01 PLN.

Więcej informacji na temat projektu pod adresem: http://www.wegrow.com.pl/index.php/strona-557 termomodernizacja_obiektow_uzytecznosci.html

Na dofinansowanie przebudowy budynku, wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Domu Dziennego Pobytu w 2019 roku Miasto dodatkowo otrzymało dotację w ramach rządowego Programu Senior +.

Pozostałe zadania finansowane są ze środków budżetu Miasta Węgrowa.

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt