Otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Węgrowie
Opublikowano: 16.11.2018, wyświetleń: 2297
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

W czwartek 15 listopada odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej hali sportowej znajdującej się przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie.

Dyrektor szkoły Krzysztof  Litka przedstawił krótki rys historyczny hali sportowej, wspomniał o wydarzeniach, które od wielu lat się w niej odbywają, przedstawił dotychczasowe sukcesy uczniów szkoły oraz zakres prac, który został wykonany podczas remontu.

Podczas ośmiomiesięcznej renowacji zakres prac remontowych objął: termomodernizację obiektu, wymianę pokrycia dachu, wymianę nawierzchni sportowej, wymianę systemu wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, remont i przebudowę pomocniczych sal do ćwiczeń na piętrze, remont pomieszczeń zaplecza, istniejących szatni, łazienek, magazynów sprzętu sportowego i pomieszczeń gospodarczych, rozbiórka istniejących trybun i zastąpienie nowymi, składanymi systemowymi oraz montaż nowego wyposażenia: drabinki, przegrody z siatki, siatki zabezpieczające, osłony materacowe ścian.

Remont hali sportowej wyniósł 4.430.755,17 zł z czego 2.000.000,00 zł pochodzi z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki, 1 084 075,90 zł pochodzi ze środków unijnych, 1 346 679,27 zł to wkład własny miasta.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, zapewnienie im pomyślności i sukcesów sportowych ks. kan. dr Romuald Kosk proboszcz Parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy dokonał poświęcenia obiektu.

Burmistrz Miasta Węgrowa Krzysztof Wyszogrodzki podkreślił, że to dzięki uczniom i ich zaangażowaniu oraz sukcesom sportowym udało się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, podkreślając w tym również wkład grona pedagogicznego. Burmistrz pogratulował dyrektorowi, nauczycielom oraz uczniom wspaniałej odnowionej hali sportowej oraz wyraził nadzieję na najlepsze wyniki sportowe. 

W swoim przemówieniu Wicestarosta Halina Ulińska pogratulowała samorządowi miasta Węgrowa pozyskania funduszy zewnętrznych na remont hali sportowej, życzyła uczniom wielu sukcesów sportowych i wraz z wiceprzewodniczącym rady powiatu węgrowskiego (burmistrzem elektem) Pawłem Marchelą przekazała upominki na rzecz szkoły.

Całe wydarzenie zostało uświetnione programem artystyczno – sportowym. Program artystyczny zaprezentowała formacja taneczno – akrobatyczna Avocado oraz Nela Zawadzka, część sportową wypełnił mecz piłki siatkowej z udziałem uczennic z klas VI i VII.

Zadanie pn. „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie” dzięki staraniom Samorządu Miasta Węgrowa zostało dofinansowane kwotą 2 000 000,00 zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Modernizacja infrastruktury sportowej – edycja 2017”. Środki w kwocie 1 084 075,90 zł pochodzą z projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie", który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność Energetyczna. Środki w kwocie 1 346 679,27 zł pochodzą ze środków własnych miasta Węgrowa.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt