Konkurs z zakresu wychowania przedszkolnego
Opublikowano: 25.07.2018, wyświetleń: 1200
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Udział w konkursie mogą brać osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Węgrowa wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Węgrów.

Konkurs ma na celu wyłonienie przedszkola niepublicznego lub niepublicznej, innej formy wychowania przedszkolnego, która zapewni wychowanie przedszkolne dla 7 dzieci (3-4 letnich) zamieszkałych na terenie Miasta Węgrowa wskazanych zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe przez Miasto Węgrów nieprzyjętych podczas rekrutacji na rok szkolny 2018/19 do przedszkoli publicznych.

Oferty wraz z załącznikami (zobowiązaniem do przestrzegania warunków, których mowa w art. 17 ust. 1 lub w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt