Obowiązek wydzielania popiołu
Opublikowano: 12.01.2017, wyświetleń: 1849
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika

Drodzy Mieszkańcy

Informujemy iż:

wydzielanie frakcji popiołowej ze strumienia odpadów jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy bez względu na sposób oddawania odpadów
(tzn. segregowane bądź niesegregowane)

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w oddawaniu odpadów, zostanie wszczęte postępowanie kontrolne.

Jednocześnie przypominamy, iż istnieje możliwość, nieodpłatnego oddania posegregowanych odpadów komunalnych
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanym na dawnym składowisku odpadów komunalnych Węgrów-Ruszczyzna.

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt