Przetarg
Opublikowano: 03.10.2017, wyświetleń: 1340
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
grafika
Dołączone pliki

BURMISTRZ MIASTA WĘGROWA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

położonej w Węgrowie przy ul. Kościuszki 63.

 

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 4923/10 o powierzchni 0,0206 ha.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowym, murowanym, parterowym o pow. użytkowej 53,87 m2. Stan budynku i standard wykończenia średni. Uzbrojenie gruntu w media: prąd, wodociąg miejski, kanalizacja sanitarna i gaz (w drodze publicznej). Lokalizacja dobra, dość blisko centrum miasta, przy rondzie drogi krajowej nr 62, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd dobry drogą asfaltową, z chodnikami z kostki brukowej, teren oświetlony.

Cena wywoławcza nieruchomości – grunt z wyłączeniem budynku wynosi 16.068,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Budynek znajdujący się na działce nie jest przedmiotem przetargu. Prawo do nakładów na budynek przysługuje dzierżawcy nieruchomości. W przypadku wyłonienia w przetargu kandydata na nabywcę nieruchomości innego niż dotychczasowy dzierżawca, zobowiązany będzie on kupić od właściciela tj. dzierżawcy nakłady za kwotę 63.944,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (PLN) wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Węgrowie w PKO BP O/Węgrów Nr 61 1020 4476 0000 8702 0365 0132 w terminie do dnia 2 listopada 2017 r. (data wpływu na konto).

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgrowie, Rynek Mariacki 16, pokój nr 8.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Wyszyńskiego 1, pokój nr 5 i 6 lub pod nr tel. 25 792 33 18 w. 206 i 208.

W załączeniu publikujemy regulamin oraz ogłoszenie o przetargu.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt