Ochrona terenów Osiedla „Północne” w Węgrowie przed wodami opadowymi i podsiąkowymi.
Opublikowano: 02.10.2014, wyświetleń: 6040
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

W celu zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej na Osiedlu „Północne” zostanie przebudowany rów o szer. dna 0,6 m i 0,4m , nachyleniu skarp1:1,25÷1,5 i 1:1÷1,5 głębokości 0,6-1,44 i 0,39-1,57 ze spadkiem dna 1,05 do 2,6 0/00 i 0,72 0/00. Stopa skarp rowu umocniona zostanie opaską faszynową wykonana z kiszki faszynowej o średnicy Ø 10 cm, natomiast skarpy umocnione zostaną w dolnej części darniną na płask, wyżej przez obsiew mieszanką traw na warstwie humusu. Wykonane będą przepustów rurowe o przekroju kołowym w ilości 5 szt. z rur dwuściennych PEHD o gładkiej ścianie wewnętrznej i zewnętrznej wykonanej w formie karbów tworzących spiralny zwój.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Budowlanych „AR-MEL” Sp. z o.o. Rybienko Nowe ul. Meliorantów 20, 07-200 Wyszków.

Koszt zadania: 157.713,07 zł.

Termin wykonania: 14.11.2014r.

Pożyczka z WFOŚiGW  w wysokości 140.000 zł.

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt